Kaheksa lugu kaheksajala kohta

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"13. juu­list 24. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ka­hek­sa lugu ka­hek­sa­ja­la koh­ta“.

Raamatunäitus "Kaheksa lugu kaheksajala kohta"Meie raa­ma­tu­näi­tu­sel on ka­hek­sa hu­vi­ta­vat lugu ka­hek­sa­ja­la koh­ta. See­ga iga jala koh­ta mi­da­gi põ­ne­vat. Võib-olla ka roh­kem, aga ka­hek­sa on kin­del. Raa­ma­tud sel­lest me­re­põh­ja asu­kast on ka väl­ja pandud.
Hen­no Käo on kir­ju­ta­nud las­te­raa­ma­tu „Ka­hek­sa­jal­ga­de pla­neet“, mis kõ­ne­leb ise­ära­li­kust maa­il­mast ja ka­hek­sa­jalg Bel­mon­do te­ge­mis­test. Sel­le raa­ma­tu te­ge­la­ne See­ja­t­ei­ne sõi virna­de vii­si vors­ti­või­lei­bu. Ka raa­ma­tu au­to­ri­le Hen­no Käo­le mait­se­sid või­leivad väga. Neid oli hea õh­tu­ti süüa.
Mida aga ka­hek­sa­ja­lad me­re­põh­jast toid­uks leia­vad, seda saab näi­tu­selt uurida.
Muud ikka ka.