Teineteisel külas

Lapitöönäitus „Teineteisel külas“ Lapitöönäitus „Teineteisel külas“13. au­gus­tist 17. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus kogu raa­ma­tu­ko­gu­ma­ja hõl­mav la­pi­töö­näi­tus „Tei­ne­tei­sel kü­las“.

La­pi­töö­näi­tu­sel as­tu­vad oma töö­de­ga üles Akaan Tilk­kua­kat ja Fors­sa tyyki.nyt (Soo­me) rüh­ma­de lapitöömeistrid.
Oma töid esit­le­vad 21 au­to­rit va­balt va­li­tud tee­mal. Väi­ke va­lik la­pi­töid on ka 2013. aas­ta­st Akaa mee­lin­na auks koos­ta­tud näi­tu­selt „Mee­möll“. Näi­tus on ma­hu­kas, ter­velt kaks kor­rust täis la­pi­kuns­ti – põ­ne­vad ideed, eri­ne­vad vor­mid, vä­ge­vad vär­vid ja meis­ter­lik teos­tus. Kõik­jal on tun­da la­pi­töö­meist­ri­te ot­si­vat vai­mu ja en­tu­sias­mi. Väl­jas on hul­ga­li­selt vai­pu, eri­ne­vaid la­pi­teh­ni­kas teos­ta­tud kot­te, rii­dest raa­ma­tu­id, tuu­ni­tud raa­ma­tu­id ja veel paar vesti.