Laputa: Taevaloss

Lapitööde näitus „Laputa: Taevaloss“ Lapitööde näitus „Laputa: Taevaloss“13. au­gustist 10. sep­tem­bri­ni Jäne­da käsitöökeskus­es käsitööselt­si Tun­tu (Tam­pere, Soome) lapitööde näi­tus „La­pu­ta: Tae­val­oss“.

Jaa­pan­lase Hayno Miyaza­ki an­i­mafil­mi „Len­dav kind­lus“ ela­muste ajel ongi sünd­in­ud näi­tuse­le sea­tud lapitööd. Tööde su­u­ruseks on 120 x 30 ver­tikaalasendis. Töid on näi­tusel väl­jas seitsmelt autorilt.