Jüri Freimanni raamatu „LEHTSE – ülevaade Lehtse ajaloost“ esitlus

Jüri Freimanni raamatu "LEHTSE - ülevaade Lehtse ajaloost" esitlusLeht­se raa­ma­tu­ko­gu kut­sub kõi­ki hu­vili­si 31. au­gus­til kell 12.00 Leht­se kul­tuu­ri­ma­jja Jüri Frei­man­ni raa­ma­tu LEHT­SE – üle­vaa­de Leht­se aja­loost“ esitlusele.