Wells – moodsa ulmekirjanduse isa

Raamatuväljapanek "Wells - moodsa ulmekirjanduse isa"12. sep­temb­rist 7. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Wells – mood­sa ul­me­kir­jan­duse isa“.

21. sep­temb­ril möö­dub 150 aas­tat ing­li­se ul­me­kir­ja­ni­ku Her­bert Geor­ge Wells´i sün­nist. Tema loo­ming tegi po­pu­laar­ses ja ena­mu­se­le mõis­te­ta­vas vor­mis kät­te­saa­da­vaks tea­du­se ja teh­ni­ka ak­tuaal­sed prob­lee­mid. Jä­ne­da­ga seob teda pi­ka­aja­li­ne tut­vus ja lä­he­da­ne suhe mõi­saproua Ma­ria Zakrevs­ka­ja­ga, keda ta kü­las­tas siin­ses Ka­li­jär­ve talus 1934. aas­ta suvel.