Kalad kalal

Raamatunäitus "Kalad kalal" Raamatunäitus "Kalad kalal"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ka­lad ka­lal“.

Kord tegi kala ka­la­le et­te­pa­ne­ku min­na koos ka­la­le. Lä­he­me meie raa­ma­tu­näi­tu­sel nen­de­ga kaa­sa. Väl­jas on luu­le­tu­sed ja lood sär­jest, hau­gist, ah­ve­nast, la­ti­kast, les­tast ja kilust.