Tõde ja õigus“ 90

"Tõde ja õigus" 90 1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Tõde ja õi­gus – 90“.

"Tõde ja õigus" 90A. H. Tamm­saa­re alus­tas „Tõe ja õi­gu­se“ kir­ju­ta­mist 24. no­vemb­ril 1925. aas­tal. Ro­maa­ni I osa il­mus 30. ok­toob­ril 1926. aas­tal. Tä­na­vu tä­his­ta­me „Tõe ja õi­gu­se“ il­mu­mise 90. aastapäeva!