Töö merepõhjas

Raamatunäitus "Töö merepõhjas" Raamatunäitus "Töö merepõhjas"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te- ja noor­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Töö me­re­põh­jas“.

Ookean on ala­ti ol­nud ini­mes­te­le sa­la­pä­ra­seks ko­haks, mida ta­haks uu­ri­da. Et tea­da, mida me­re­põh­jas põ­ne­vat, tu­le­vad appi su­kel­du­jad. Tuuk­rid ot­sivad huk­ku­nud lae­vu ja up­pu­nud aar­deid. Han­givad me­rean­de, pär­le ja ko­ral­le. Uu­rivad ja puu­rivad naf­tat. Jäl­givad ja jääd­vus­ta­vad kau­nist me­re­alust maailma.
Meie raa­ma­tu­näi­tus ongi pü­hen­da­tud vapra­te­le me­re­põh­ja su­kel­du­ja­te­le – tuukritele.