Kohtumine kirjanik Indrek Harglaga

Kohtumine kirjanik Indrek Harglaga27. ok­toob­ril kell 17.00 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus koh­tu­mi­ne kir­ja­nik Indrek Harg­la­ga.

Koh­tu­mis­õh­tu on sel­le aas­ta raa­ma­tu­ko­gu­päe­va­de pea­üri­tus Jä­ne­da raamatukogus.