Virve Osila pühendused luules

1.–29. ok­toob­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Vir­ve Osi­la pü­hen­dus­ed luu­les“.

Väl­ja­pa­nek on pü­hen­da­tud ar­mas­ta­tud luu­le­ta­ja Vir­ve Osi­la juubelile.