Merevaade

Raamatuväljapanek "Merevaade"12. ok­toob­rist 11. no­vemb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Me­re­vaa­de“.

Me­re­kul­tuu­ri­aas­ta­le pü­hen­da­tud raa­ma­tu­väl­ja­pa­ne­ku sis­uks on me­rest ja ran­na­elust loo­dud lood Ees­ti kirjanikelt.