Õhtujutud

Raamatuväljapanek „Õhtujutud“14. no­vemb­rist 12. det­semb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Õh­tu­ju­tud“.

Väl­ja­pa­nek raa­ma­tu­test, mis ai­ta­vad kõ­le­da ja kül­ma no­vemb­ri­kuu õh­tuid üle ela­da. Va­li­kus on las­te- ja mui­nas­ju­tud, Põh­jamaa­de ja Ees­ti kri­mi­nul­lid ning naisteromaanid.