Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev

Jäneda raamatukogu 95 – Lahtiste uste päev16. no­vemb­ril Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gu 95 – Lah­tis­te uste päev.

Raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tab oma 95. sün­ni­päe­va. Hom­mi­ku­poo­li­kul on sün­ni­päe­va­män­ge män­gi­mas Jä­ne­da Koo­li pere.
Toi­mub ta­va­pä­ra­ne lae­nu­tus­te­ge­vus, li­saks ül­la­tu­sed lu­ge­ja­te­le, va­na­raa­ma­tu­riiul, kohv ja kook.

Kell 17.00 fo­to­näi­tu­se „Jä­ne­da sam­bad“ ava­mi­ne. Pidu kes­tab vii­ma­se kü­las­ta­ja lahkumiseni.