Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 70

Kirjanikuks saamise teekond. Viivi Luik 701.–29. no­vem­bi­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kir­ja­nikuks saa­mise tee­kond. Vii­vi Luik 70“.

Vii­vi Lui­ge loo­ming on meid kõi­ki sü­ga­valt mõ­ju­ta­nud: ta on õpe­ta­nud meid nä­ge­ma asju, mida me pole tä­he­le­gi pan­nud ning ai­tab meil ela­valt mä­le­ta­da ja tun­ne­ta­da, mis on meie aja­loos juhtunud.