Kui kord pühad jõuavad …

Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."Väljapanek "Kui kord pühad jõuavad ..."7.–30. det­semb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kui kord pü­had jõuavad …“.

Kui kord pü­had jõuavad … Sel­leks ajaks peab kõik val­mis ole­ma: kodu kau­nis­ta­tud, pü­ha­de­kaar­did meis­ter­da­tud ja pos­ti­gi pan­dud. Veel jõuab mõel­da, mil­lis­te hõr­gu­tis­te­ga jõu­lu­lau­da kat­ta ja mõne uue sal­mi­gi ära õp­pi­da, mil­le­ga jõu­lu­va­na rõõ­mus­ta­da. Väl­ja­pa­ne­kult saa­te­gi väik­seid vih­jeid ja nä­pu­näi­teid, kui­das pü­ha­deks valmistuda.