Elujooned – Viivi Luik 70

2. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Elu­joo­ned – Vii­vi Luik 70“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab Vii­vi Lui­ge loo­min­gut. Näi­de tema luu­le­tu­sest „Elu­ras­kus“

Ra­diaa­to­rid kü­ta­vad tuba, kaa­bel vin­ger­dab mullapinnas
Kell neli on pime juba ühes õi­ges põh­ja­maa linnas.
Kus mu­jal on sil­mad nii sel­ged või pääd nõn­da too­rest puust.
Õhus han­gu­vad lu­me­hel­bed ja sõna ei tule suust.