Jõuluriiul

9. det­semb­rist 2016 kuni 9. jaa­nua­ri­ni 2017 Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Jõu­lu­riiul“.

Siit leiab laps ja suur en­dale jõu­lusal­me, meis­ter­da­mis­õpe­tusi ning arm­said igi­hal­ja­id talvelugusid.