Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks

Näitus "Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks" Näitus "Lumivalged mälestused, õrn härmatis ehteks"12. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lu­mi­valged mä­les­tused, õrn här­ma­tis eh­teks“.

Näi­tu­sel on kahe nai­se, 20. sa­jan­di al­gul Riias pa­ru­ni­pe­re juu­res tee­ni­nud Kat­re ja Ees­ti ta­lu­pe­re­nai­se Jet­te pee­ned käsitööesemed.