Šokolaad – kuninglik maius

Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"Väljapanek "Šokolaad - kuninglik maius"16. jaa­nua­rist 27. veebruari­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Šo­ko­laad – ku­ning­lik maius“.

Šo­ko­laad sai Eu­roo­pa­le tun­tuks Ko­lum­bu­se Amee­ri­ka avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sa­jan­di al­gul le­vis šo­ko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Ing­lis­maa­le ja ala­tes 19. sa­jan­di tei­sest poo­lest said šo­ko­laa­di­ga ha­ka­ta maius­ta­ma ka eestlased.