Soome-ugri rahvastest – keelest ja meelest

Plakat üritusele "Soome-ugri rahvastest - keelest ja meelest"16. veebruaril kell 11.00 Jä­ne­da los­sis „Soo­me-ugri rah­vas­test – kee­lest ja mee­lest“.

Näi­tu­se „Vee­lin­nu­rah­vas“ juur­de kuu­luv koh­tu­mi­ne, kus Fen­no-Ug­ria Asu­tuse hõi­mu­kes­ku­se ju­ha­ta­ja Jaak Prozes rää­gib soo­me-ugri rah­vas­test. Üri­tus toi­mub los­si saalis.