Minu kollektsioon – embleemid

Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid" Väljapanek "Minu kollektsioon - embleemid"9. veebruarist 18. märt­si­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Minu kol­lekt­sioon – emb­lee­mid“.

Emb­leemi­de kol­lekt­sio­nee­ri­mi­ne sai al­gu­se roh­kem kui viis aas­ta­kümmet ta­gasi, kui üks tub­li spor­di­poiss avas­tas, et iga mat­ka või mõne muu sport­li­ku et­te­võt­mise juur­de käib ka vah­va mär­gis – emb­leem. Ja nii see emb­lee­mi­ko­gu al­gu­se sai­gi. Kes vä­he­gi neid emb­lee­me uu­ri­da ja kaa­sa mõel­da viit­sib, see võib lei­da väga põ­ne­vat in­fot meie ter­vi­se­spor­di ajaloost.