Kohtumine Juhani Püttsepaga

Kohtumine J. Püttsepaga3. ap­ril­lil kell 11.10 Leht­se koo­lis koh­tu­mi­ne las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Ju­ha­ni Pütt­se­pa­ga.