Fred Jüssi fotonäitus „Rajamustrid“

Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"Fred Jüssi fotonäitus "Rajamustrid"15. märt­sist 7. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gus Fred Jüs­si fo­to­näi­tus „Raja­must­rid“.

Fred Jüs­si fo­to­näi­tus „Raja­must­rid“ viib vaa­ta­ja kaa­sa rän­na­ku­le möö­da le­gen­daar­se loo­duse­mehe elu­tee ra­da­sid nii pil­dis kui sõnas.

Tee­lis­te ra­jad ühen­da­vad, la­hu­ta­vad, te­ki­ta­vad mustreid. Lõ­puks roh­tu­vad, jät­tes näh­ta­ma­tu jäl­je. Tee­ra­jal on oma­dus tee­li­se­le õpe­ta­da mi­ne­vi­kust ole­vi­ku kau­du ula­tu­da ka tulevikku.“
Fred Jüssi.

Tut­vu raa­ma­tu­ko­gus ka Fred Jüs­si uue raa­ma­tu­ga „Raja­must­rid“, mis koondab en­das va­na­meist­ri rik­ka­lik­ku fo­to­ko­gu. Nii fo­to­näi­tus kui raa­mat si­sal­da­vad loo­duse mõ­tes­ta­ja tä­hen­dus­rik­kaid mär­ka­mi­si ja sü­ga­vaid mõt­teid, an­de­ka loo­dus­fo­tograa­fi pil­te läbi kogu tema te­gut­se­mis­aja. Lu­ge­jat-vaa­ta­jat lum­ma­vad meie mets, ko­du­maa kau­nis ja pu­has loo­dus, sü­dant­soo­jen­da­vad kil­lu­ke­sed ar­gi­elu hu­bas­test hetkedest …

Näi­tu­se koos­tas ja raa­ma­tu an­dis väl­ja kir­jas­tus Pilgrim.