Kaber

Raamatunäitus "Kaber" Raamatunäitus "Kaber"23. märt­sist 28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Ka­ber“.

Tä­na­vu­se aas­ta loo­ma koh­ta öel­dak­se, et mets­kits, kes teda ei tun­neks. Teda on loo­duses ko­ha­tud või sõi­du ajal au­toak­nast näh­tud. Muistsed eest­la­sed üt­lesid mets­kit­se koh­ta ka­ber. Tä­na­seks on see nimi unus­ta­tud ja ka­su­tuse­le võe­tud sõna metskits.
Too­me raa­ma­tu­näi­tu­sel sel­gust mets­kit­se nime osas ja vaa­ta­me aas­ta loo­mast kir­ju­ta­tud raamatuid.