Seitse paid

Raamatunäitus "Seitse paid"23. märt­sist 28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Seit­se paid“.

Kui Ene-Ma­ris Tali raa­ma­tu „Pai­lap­siin“ te­ge­lased on kõik oma tõ­be­dest ja hä­da­dest üle saa­nud, siis on aeg nei­le pai teha. Tõ­hu­sa ime­ra­vi­mi pai­lap­siin kõr­val toi­mib häs­ti ka lap­se­le teh­tud pai. Va­ne­ma­te pai la­seb lap­sel en­nast tur­va­li­selt tun­da ja lap­se pai va­ne­ma­te­le on liht­salt väga ar­mas. Pai sõb­ra­le. Pai lem­mik­loo­ma­le. Ka muu­si­ka, ilus pilt, vah­va raa­mat võib olla pai­tus meie hingele.
Meie raa­ma­tu­näi­tu­selt leiab seit­set sor­ti pai­sid. Tule ja vali!