Juhani Püttsepa jutud

2. märt­sist 7. ap­ril­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ju­ha­ni Pütt­se­pa ju­tud“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab 3. ap­ril­lil mei­le kül­la tu­le­va las­te­kir­ja­ni­ku ja loo­duse­mehe Ju­ha­ni Pütt­se­pa raamatuid.