Keraamikanäitus „Vabas vormis“

Keraamikanäitus "Vabas vormis"20. märt­sist 5. mai­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus ke­raa­mi­ka­näi­tus „Va­bas vor­mis“.

Näi­tu­se eks­po­naa­ti­deks on Jä­ne­da ke­raa­mi­ka­rin­gis käi­va­te nais­te mit­me aas­ta jook­sul val­mi­nud tööd. Siin on ka­su­ta­tud eri­ne­vaid sa­vi­ma­ter­ja­le, vor­me ning gla­suu­re. Tu­le­mu­seks on ese­med, mil­le lõp­lik ilme on nen­de ah­just väl­ja võt­tes ka au­to­ri­le va­hel ül­la­tu­seks. Savi põ­le­ta­miseks on ka­su­ta­tud kõrg­kuu­must ja selle­le vas­ta­vaid viimistlusmaterjale.
Roh­kem töid saab näha vee­bi­lehel keraamikatuba.weebly.com