60 aastat väärtkirjandust

Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust" Väljapanek "60 aastat väärtkirjandust"1.–28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „60 aas­tat väärt­kir­jan­dust“.

Kul­tuu­ri­aja­ki­ri Loo­min­gu Raa­ma­tu­ko­gu tä­his­tab sel aas­tal 60 aas­ta möö­du­mist oma esi­m­ese numb­ri il­mu­mi­sest. Tä­na­seks on LR lo­go­ga raa­ma­tu­id il­mu­nud juba pool­teist tuhat.