Südamest südamele

Näitus "Südamest südamele"1.–28. ap­ril­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas näi­tus „Sü­da­me­st sü­da­me­le“.

Ap­ril­lis tä­his­ta­tak­se sü­da­me­kuud. Ees­tis on sü­da­me- ja ve­re­soon­kon­na­hai­gu­sed suu­ri­mad sur­ma põh­jus­ta­jad. Olu­li­si­maks ris­ki­fak­to­riks on siin eba­ter­vis­lik elu­viis ja vale toi­tu­mi­ne. Te­ge­li­kult pii­sab mõne liht­sa põ­hi­mõt­te jär­gi­mi­sest, et vä­hen­da­da tar­be­tut koor­must sü­da­me­le ja väl­ti­da haigestumisohtu.