Kunksmoor soovitab

Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Kunks­moor soo­vi­tab“.

Kunks­moor on Aino Per­vi­ku raa­ma­tu­te­ge­las­test üks kuul­sa­maid. Tea­da on ka tema os­kus saa­da tõ­be­dest ja hä­da­dest lah­ti ra­vim­tai­me­de abil. See­tõt­tu võib meie näi­tu­selt lei­da raa­ma­tu­id ra­vim­tai­me­de koh­ta ja Kunks­moo­ri häid nõuandeid.
Kap­ten Trumm on sa­mu­ti ko­hal, pal­der­ja­ni­juu­re pilt ja tä­rin­gud ka.