(Eesti) Kunksmoor soovitab

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"Raamatunäitus "Kunksmoor soovitab"3. maist 2. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Kunksmoor soovitab”.

Kunksmoor on Aino Per­viku raa­matutege­lastest üks kuul­samaid. Tea­da on ka tema os­kus saa­da tõbe­dest ja hä­dadest lahti rav­im­taimede abil. Seetõt­tu võib meie näi­tuselt lei­da raa­ma­tu­id rav­im­taimede ko­h­ta ja Kunksmoori häid nõuandeid.
Kapten Trumm on samu­ti ko­hal, palder­jani­ju­ure pilt ja täringud ka.