Metskits – aasta loom

Näitus "Metskits - aasta loom"10. maist 8. juu­ni­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Mets­kits – aas­ta loom“.

Mets­kits on meie metsa­de üks ilu­samaid ja graat­si­li­se­maid loo­mi. Ta on tä­na­vu­seks aas­ta loo­maks va­li­tud sel põh­ju­sel, et mõne aas­ta ta­gus­te ras­ke­te tal­ve­de jä­rel, mil po­pu­lat­sioon kõ­vas­ti ka­ha­nes, on mets­kits jäl­le ke­nas­ti näh­ta­vaks saa­nud. Näi­tu­sel on tea­ve mets­kit­se elust, raa­ma­tud tema koh­ta, so­kusar­ved ning neist val­mis­ta­tud esemed.