Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas

Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"3. maist 2. juu­ni­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Vi­ker­kaa­rest läbi as­tu­nud pil­velam­mas“.

Aino Per­vi­ku vi­gu­ri­jut­tu­des muu­tub lam­mas samb­laks. Raa­ma­tu „Draa­ko­nid võõr­sil“ draa­ko­ni­lap­sed pääs­ta­vad lam­bad põ­le­vast lau­dast. Pau­la lä­heb maa­le va­naema-va­na­isa juur­de ke­va­det vaa­ta­ma ja kohtab ka­da­ka­te va­hel ka lambaid.
Väi­ke val­ge pil­velam­mas aga rändab läbi vi­ker­kaa­re ja iga värv toob kaa­sa oma vär­vi maa­il­ma. Äkki toob väi­ke pil­velam­mas vär­ve ka kir­ja­ni­ku igas­se päe­va? Kui­gi Aino Per­vik mär­kab elu vär­ve ise ehk pareminigi.
Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­jas Aino Per­vi­ku tõ­si­sed ja vi­guriga lam­ba­lood. Pil­velam­mas­tel ai­ta­sid läbi vi­ker­kaa­re min­na Tapa Güm­naa­siu­mi folk­loo­ri­rin­gi lapsed.