(Eesti) Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas

Sor­ry, this en­try is only avail­able in Es­ton­ian. For the sake of view­er con­ve­nience, the con­tent is shown be­low in the al­ter­na­tive lan­guage. You may click the link to switch the ac­tive language.

Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"Raamatunäitus "Vikerkaarest läbi astunud pilvelammas"3. maist 2. ju­uni­ni Tapa lin­naraa­matukogu las­teosakon­nas raa­matunäi­tus “Vikerkaarest läbi as­tunud pil­ve­lam­mas”.

Aino Per­viku vig­uri­jut­tudes muu­tub lam­mas sam­blaks. Raa­matu „Draakonid võõr­sil“ draakoni­lapsed pääs­tavad lam­bad põl­ev­ast lau­dast. Paula läheb maale vanae­ma-vanaisa ju­urde ke­vadet vaata­ma ja ko­htab kadakate va­hel ka lambaid.
Väike valge pil­ve­lam­mas aga rändab läbi vikerkaare ja iga värv toob kaasa oma värvi maail­ma. Äkki toob väike pil­ve­lam­mas värve ka kir­janiku igasse päe­va? Kui­gi Aino Per­vik märkab elu värve ise ehk pareminigi.
Raa­matunäi­tusel on väl­jas Aino Per­viku tõ­sised ja vig­uri­ga lam­balood. Pil­ve­lam­mas­tel aitasid läbi vikerkaare min­na Tapa Güm­naa­si­u­mi folk­looririn­gi lapsed.