Näituse „Akvarellide tappev tabamatus“ avamine ning luulekogude „Elujooned“ ja „101 haikut“ esitlus

Luulekogude "Elujooned" ja "101 haikut" esitlus - plakat19. maist 30. sep­temb­ri­ni on Jä­ne­da los­sis üle­val Kai-Mai Olb­ri näi­tus „Ak­va­rel­li­de tap­pev ta­ba­ma­tus“.

Näi­tu­se ava­mi­ne toi­mub 19. mail kell 17.00 ning selle­le järg­neb luu­le­ko­gu­de „Elu­joo­ned“ ja „101 hai­kut“ esit­lu­se­ga luu­le­õh­tu.
Ki­tar­ril mu­sit­see­rib Ma­dis Ris­ti­mä­gi.