Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased

Raamatuväljapanek "Head lapsed, tema sõbrad ja sugulased"15. maist 14. juu­li­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Head lap­sed, tema sõb­rad ja su­gu­la­sed“.

Väl­ja­pa­nek Lee­lo Tung­la lasteraamatutest.
Ar­mas­ta­tud luu­le­ta­ja ja kir­ja­nik tä­his­tab 22. juu­nil oma 70. sünnipäeva.
Soo­vi­me ka omalt poolt PAL­JU ÕNNE!