Minu ornamentaalne

Kristina Rajando loeng "Minu ornamentaalne"1. juu­nil 2017 kell 10:00 Jä­ne­da los­si II kor­ru­se õp­pe­klas­sis loeng ja prak­ti­li­ne õpe „Minu or­na­men­taal­ne“.

Kris­ti­na Ra­jan­do loeng ja prak­ti­li­ne õp­pus Ees­ti va­nemast pä­rand­kul­tuu­rist pä­rit mär­ki­dest ja or­na­men­ti­kast. Koos­töös Luu­le Nur­ga ja MTÜ Loometööga.