Laulupidu on südame asi

Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi." Raamatunäitus "Laulupidu on südame asi."1. juu­nist 16. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Lau­lu­pi­du on sü­da­me asi“.

Len­nart Meri üt­les 1999. aas­ta lau­lu­peo ava­kõ­nes: „Lau­lu­pi­du on sü­da­me asi. Nagu ees­ti keel ja meel, nagu armastus.“
Raa­ma­tu­näi­tu­sel on väl­ja pan­dud raa­ma­tud meie lau­lu­pi­du­de ajaloost.