Hundid söönud, lambad terved

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"8. juu­nist 17. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Hun­did söö­nud, lam­bad ter­ved“.

Pi­ret Mil­de­ber­gi il­lust­ree­ri­tud raa­ma­tu­tes on hun­did söö­nud ja lam­bad ter­ved. Kunst­ni­ku raa­ma­tu­pilti­de­le ma­hu­vad ära nii mets- kui ko­du­loo­mad. Lap­se­põl­vest pea­le on ta loo­mi hul­lu­pöö­ra ar­mas­ta­nud ja kül­lap see­pä­rast neid nii ar­vu­kalt joonistanud.

Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved" Raamatunäitus "Hundid söönud, lambad terved"Pi­ret Mil­de­ber­gi kunst­ni­ku­ni­mi on Pir­rus. Nii on teda juba väi­ke­sest saa­ti kutsustud.
Pir­ru­se pilti­del on loo­mad suu­red ja sel­ged ja ala­ti ära­tun­ta­vad. Kunst­nik on tõ­de­nud, et tal­le sü­da­me­st meel­dib joo­nis­ta­da, eri­ti loo­mi, lin­de ja putukaid.
Kunst­ni­kud Pi­ret ja Jüri Mil­de­berg ela­vad Sas­si­po­ja talus. Hu­vi­tav, kas mõni lä­he­duses elav loom end mai­kuus ka Pir­ru­se juu­be­liks end ilmutas?