Lilleline kevad

Näitus "Lilleline kevad" Näitus "Lilleline kevad"17. ap­ril­list 16. juu­ni­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Lil­le­li­ne ke­vad“.

Näi­tus tut­vus­tab har­ras­tus­kunst­nik Urve Lai­duse pliiat­si­joo­nis­tusi ja akvarelle.