Suvemustrid

Näitus "Suvemustrid"8. juu­nist 17. juu­li­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas näi­tus „Su­ve­must­rid“.

Su­ve­mustreid pa­nid kok­ku Tapa Güm­naa­siu­mi õpi­lased. Lap­si ju­hen­das õpe­ta­ja Eve Allsoo.