Suvekoertega maale

Raamatunäitus "Suvekoertega maale"24. juu­list 28. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Su­ve­koer­te­ga maale“.

Raa­ma­tu­näi­tu­sel lä­he­me su­ve­koer­te­ga maa­le. Liht­salt su­ve­ko­dus­se mõ­nu­sas­ti aega veet­ma või va­na­va­ne­ma­te­le kül­la ja appi, puh­ka­ma, ter­vist pa­ran­da­ma, seik­lu­si ot­si­ma või just vas­tu­ok­sa rahu leidma.

Või tões­tust saa­ma, et maal on elu täies­ti ole­mas. Ja veel mil­li­ne elu! Sel­li­ne, et maa­le tasub ela­ma asuda.