Suvi – see on laste aeg

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"24. juu­list 28. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu las­te­osa­kon­nas raa­ma­tu­näi­tus „Suvi – see on las­te aeg“.

Raamatunäitus "Suvi - see on laste aeg"Lee­lo Tung­la luu­le­tus­te ja lu­gu­de lap­sed on pu­ru­rik­kad. Neil on ole­mas suur tükk maa­il­ma sä­rast. Ja mis ka het­kel puu­dub, tu­leb pärast!
Suvi on pal­ju­de las­te mee­lis­aeg. Saab min­na vee äär­de, maa­le ja loo­duses­se ning lii­va­kast ki­hab las­test kui me­si­kärg. Lap­sed pi­da­sid Ees­ti­maal sel su­vel maha oma lau­lu- ja tant­su­peo. Ka Lee­lo Tung­la raa­ma­tu „Nal­ja­til­gad lä­he­vad lau­lu­peole“ te­ge­lased on käi­nud sel­lel uh­kel peol.
Las­te su­vis­test te­ge­mis­test Lee­lo Tung­la raa­ma­tu­tes pa­ni­me­gi kok­ku raa­ma­tu­näi­tu­se. Suvi – see on ka Lee­lo Tung­la sün­ni­päe­va aeg. Sel­le aas­ta 22. juu­nil tä­his­tas kir­ja­nik oma 70. sünnipäeva.