Aasta 2017 tegijad looduses

Raamatunäitus "Aasta 2017 tegijad looduses"10.–25. au­gus­ti­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Aas­ta 2017 te­gi­jad loo­duses“.

Raa­ma­tu­näi­tus tut­vus­tab sel­le aas­ta loo­ma, lin­du, or­hi­deed, puud ja seent.