Kuula!

Väljapanek „Kuula!“9.–30. au­gus­ti­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas väl­ja­pa­nek „Kuu­la!“.

Väl­ja­pa­nek tut­vus­tab raa­ma­tu­ko­gus lei­du­vaid au­dio­raa­ma­tu­id. Pä­ris ka­val mõte on lae­nu­ta­da raa­ma­tu­ko­gust kuu­la­miseks üks he­li­raa­mat, kas­või va­he­te­va­hel. Sil­mad puh­ka­vad, kuid kir­jan­dus­ela­mus on garanteeritud.