Mehhiko

Väljapanek "Mehhiko" Väljapanek "Mehhiko"24. juu­list 31. au­gus­ti­ni Sak­si raa­ma­tu­ko­gus väl­ja­pa­nek „Meh­hi­ko“.

Väl­ja­pa­nek Airi Pa­ju­maa fo­to­dest. Airi Pa­ju­maa elas ja töö­tas mõni aas­ta Meh­hi­kos ja õpe­tas seal põ­lis­rah­vas­te – maia­de ja as­tee­ki­de – las­te­le ing­li­se keelt.