Akvarellide tappev tabamatus

Näitus "Akvarellide tappev tabamatus"19. maist 30. sep­temb­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus näi­tus „Ak­va­rel­li­de tap­pev ta­ba­ma­tus“.

Kai-Mai Olb­ri uus näi­tus „Ak­va­rel­li­de tap­pev ta­ba­ma­tus“ Jä­ne­da los­si 1. kor­ru­se koridoris.