Mari Saat kirjutab südamega

Raamatuväljapanek "Mari Saat kirjutab südamega"1.–29. sep­temb­ri­ni Tapa lin­na­raa­ma­tu­ko­gu tee­nin­dus­osa­kon­nas raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Mari Saat kir­ju­tab sü­da­me­ga“.

Väl­ja­pa­nek tä­na­vu seits­me­küm­nen­dat juu­be­lit tä­his­ta­va Mari Saa­di loomingust.