Šokolaad – kuninglik maius

Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"Raamatunäitus "Šokolaad - kuninglik maius"19. sep­temb­rist 16. ok­toob­ri­ni Leht­se raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­näi­tus „Šo­ko­laad – ku­ning­lik maius“.

Šo­ko­laad sai Eu­roo­pa­le tun­tuks Ko­lum­bu­se Amee­ri­ka avas­ta­mise rei­si­delt. 17. sajan­di al­gul le­vis šoko­laa­di val­mis­ta­mise ja joo­mise kom­me Ing­lis­maa­le ja ala­tes 19. sajan­di tei­sest poo­lest said šoko­laa­di­ga haka­ta maius­ta­ma ka eestlased.