Rahutud Jukud

Raamatuväljapanek "Rahutud Jukud"25. sep­temb­rist 30. ok­toob­ri­ni Jä­ne­da raa­ma­tu­ko­gus raa­ma­tu­väl­ja­pa­nek „Ra­hu­tud Ju­kud“.

Väl­ja­pa­nek ae­gu­ma­tu­test ning tä­na­päe­vas­test koolilu­gu­dest. Raa­ma­tud on abiks 4. klas­si­le, kes osale­vad et­te­lu­ge­mise võist­lusel „Kõik on kõi­ge tar­ge­mad“ ning teis­te­le­gi vah­va­te koo­li­jut­tu­de austajatele.